Rehabilitering

Neptunigatan

Är du ny kund hos oss så kan du kan inleda din rehabträning med att provträna 3 gånger under max. 3 veckor enligt följande: 

Första gången tränar du avgiftsfritt tillsammans med din fysioterapeut.
För den andra och tredje träningen betalar du 10 €/gång. 

1 månads rehabkort 69 €
2 månaders rehabkort 113 €
3 månaders rehabkort 147 €.

Vänligen kontakta receptionen för ytterligare information.