Solarium

Neptunigatan

PLUSMEDLEM 

  • 1 gång (20min) 7 €
  • 10 ggr solkort 50 €

MEDLEM

  • 1 gång (20min) 9 €
  • 10 ggr solkort 70 €

MEDLEM SOM ÄR STUDERANDE eller PENSIONÄR

  • 1 gång (20 min) 8 €
  • 10 ggr solkort 60 €

ICKE MEDLEM

  • 1 gång (20 min) 11 €
  • 10ggr solkort 80 €

Mer info om solarium