Ommöblering och jubileum

Ommöblering och jubileum

I sommar fyller Avancia 25 år och det skall vi såklart fira.

Vi kommer att ändra om en hel del i stora gymmet på Neptunigatan 1 under sommaren. Vi börjar med att flytta hela vår kondition till området och avdelningen där switchingmaskinerna står idag, vi river ett rum för att förstora upp golvytan i gymmet. Vi flyttar switchingmaskinerna upp till hyllan/loftet längst in mot norr. Nu får vi äntligen en bra logistik gällande kondition och switchingmaskinerna.

För att frigöra mer golvyta kommer vi att flytta ut några maskiner vi har dubbletter av och som vi vet att inte används fullt ut, vi flyttar även ut lite annat som kommer till med det nya.

De två stora cable-crossarna som har gjort sitt byter vi ut mot 2 st functional trainers (dappar) likt den vi har på Torggatan gymmet, det tar mycket mindre plats men har exakt samma funktion.

När vi gjort allt ovan kommer vi att ha en rätt stor ledig golvyta i gymmet, där kommer vi att bygga upp riggen vi har uppe i boxen som vi stänger nu i juni för att få allt under smma tak, riggen blir helt fristående (ej vägg monterad) i den höga gymdelen ner mot norr. Eleiko planerar just nu en ombyggnad av befintliga riggen där vi kommer och köpa till balkar och stänger så att vi får en relativt hög rigg så att både ringar, klätterrep och TRX passar in höjdmässigt. Vi bygger även en ca 3 meter bred wallballvägg längst in mot hyllan i höga gymdelen.

Gymmet får nu ett helt nytt friviktsområde dit vi även flyttar boxens tjocka gummigolv och mycket annat skoj, detta kommer att höja gymmets standard till en helt annan nivå. Vi kommer och göra allt detta arbete i etapper vid olika tidpunkter, vår plan är att allt skall vara klart fram till hösten då säsongen startar i september och då vi planerar ett 25 års jippo!

Under hela omändringen kommer det även delvis att målas och fräschas upp, vi har planerade el-arbeten mm så vi hoppas att alla har tålamod och vänta på det nya som byggs upp!

Lite rörigt kommer det givetvis att vara vissa tidpunkter under sommaren men vi hoppas alla har överseende under tiden vi gör allt arbete.

Vi ses på Avancia i sommar, välkomna!