Regler & Policy

 

Åldersgräns: 

Avancias åldersgräns för att få styrketräna själv i gymmet är 15 år. Om du är under 15 år får du träna med målsman, tränare eller delta i någon av våra instruktörsledda gruppträningar.

För att bli medlem måste du vara 15 år, men du kan tillsammans med dina föräldrar registrera dig som medlem från 13 år. Vi kan göra slumpvisa ålderskontroller bland de som tränar själva i gymmet.

Välkommen till Avancias medlemsgrupp på Facebook som är ett forum för oss som gillar träning.