Företagsfriskvård

En frisk personal är lönsam, så allt fler arbetasgivare väljer att uppmuntra sina arbetstagare till en bättre hälsa genom träning. Det är en lönande investering i den egna verksamheten. 

Företagets nytta är bl.a.

 • mindre frånvaro

 • högre effektivitet

 • ökad kvalitet
 • ökad kvantitet
 • mindre rehabilitering
 • lägre kostnader
 • motiverad personal

Medarbetarnas nytta är minskad risk för

 • stress
 • depression
 • övervikt
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • dåligt immunförsvar

Med en piggare och friskare personal ökar trivseln och lönsamheten hand i hand.

Förebygg skador och dålig hälsa med ett träningsavtal på Avancia. Dina arbetstagare kommer att ha tillgång till alla aktiviteter såsom styrketräning i gymmet, konditionsträning och gruppträning.

Arbetsgivaren har rätt att subventionera träning för 400 €/år per anställd.

Förutom Postens friskvårdskuponger tar vi även emot finska Smartums kuponger

Kontakta vänligen receptionen för närmare information.

Skatteförvaltningen

FÖRETAGSPRISLISTA

Under år 2016 har vi en special kampanj där vi bjuder företag på en gratis träningsvecka, läs mer i PDF filen.