Kroppsanalys

Neptunigatan

Analysen utförs med en så kallad impedansvåg.

Tillsammans med information om din längd, vikt, ålder och kön kan vi enkelt mäta din kroppssammansättning.

En impedansvåg mäter fettprocent och muskelmassa genom att sända en svag strömsignal genom kroppen som mäter motståndet i tid. Elektronerna i strömmen går olika snabbt genom vatten, fett- och muskelmassa.

Kroppsanalysen kan vara en inspirerande grund för rätt och effektiv träning ensam eller tillsammans med en personlig tränare (PT). Tid med PT kan du boka i samband med kroppsanalysen, senare i receptionen, per telefon 15 215 eller e-post: info@avancia.ax.

Du kan även uppgöra en plan för när du vill ha nästa analys för att uppfölja dina träningsresultat.

Följande värden mäts:

  • Vikt
  • Kroppsfett
  • Muskelmassa
  • Kroppsvatten %
  • Benmassa
  • Visceralt fett
  • Basal metabolism (BMR)
  • Vilometabolism (RMR)

Tid för kroppsanalys kan du boka i receptionen, per telefon 15 215 eller e-post: info@avancia.ax.