Varför PT?

 

  • Din träning skräddarsys efter just dina behov och mål.
  • Vi ger dig hjälp och stöd med att sätta realistiska mål för din träning, och redskap för att nå dem.
  • En konkret plan ger resultat snabbare.
  • När du har en bokad tid med din personliga tränare kommer träningen att bli av.
  • Rolig träning ger snabba resultat.
  • I och med att du blir starkare blir skaderisken allt mindre.
  • Ditt bättre fysiska och psykiska välmående gör dig stark i vardagen.
  • Du får hjälp med att utföra övningarna tekniskt rätt.
  • En PT inspirerar och förhöjer din träningsmotivation.