För vem?

Artrosträningen är till för alla oavsett ålder som har konstaterad artros i en eller flera leder. Artros är världens vanligaste ledsjukdom där ledbrosket bryts ner, lederna börjar värka och funktionen försämras. Träningen är varierande och syftar till att minska smärtan och förbättra funktionen samt anpassas utefter deltagarnas fysiska status. Utöver detta erbjuder vi individuell fysioterapeutisk undersökning samt utformar ett individuellt träningsprogram som baserar sig på dina behov.

Vad ingår?

8 veckors regelbunden träning, 1 träning/vecka, en individuell fysioterapeutisk undersökning samt ett individuellt utformat träningsprogram. Träningen sker på Avancia på Neptunigatan 1 i en gruppträningssal.

När?

Vi träffas på torsdagar med start den 4.3 kl.10.00-10.45.

Pris?

119€ för PLUSmedlem på Avancia
129€ för övriga

Anmälan och frågor sker direkt till Fysio Ålande-post: fysioaland@gmail.com eller på telefon: 0440476743 senast den 28.2.2021. Anmälan är bindande. Minimi antal deltagare 6, max 15.

Välkommen!