Kostrådgivning

Behöver du hjälp med att ändra dina vanor eller ditt beteende kring kost? Har du testat på allt men inte nått din idealvikt? Känns det som att du tränar hårt men träningen ger inga resultat? Vi på Avancia kan hjälpa dig att hitta en lösning som fungerar för dig. Vi tror på att det finns ett sätt för alla att äta bra, dock kan det se olika ut för olika individer.

Under första träffen diskuterar vi dina mål och dina tidigare vanor kring kost. Du kommer att hålla kostdagbok under några dagar som vi sedan analyserar. Utgående från dina mål och dina tidigare vanor gör vi en individanpassad kostplan för dig.

För endast 120€ får du en konsultation, näringsanalys samt individanpassad kostplan.

Tveka inte utan kontakta vår kostrådgivare Tiina Kreku (tiinakreku@avancia.ax) för mer information!