Seniorer

Regelbundet och allsidigt - bra när man blir äldre

Ju äldre vi blir desto viktigare är regelbundenheten, hellre ett kortare pass varannan dag än ett riktigt långt och tungt pass en gång i veckan. Vår kropps träningsbarhet som äldre är väldigt bra, men den klarar inte lika stora och plötsliga doser som när vi är yngre. Det är bättre att sprida ut träningstillfällena.

Ju mer allsidig träningen är, desto bättre. Kroppen är ett helt system och att träna med en helhetssyn främjar både vår hälsa och våra funktioner. Kondition och styrka är alltid grunden. Sedan kan man utifrån tycke och smak hitta sin allsidighet i träningen, så man också får med rörlighet, balans och koordination.

Den totala hälsan kommer att förbättras med positiva effekter på hjärta,kärl, muskelstyrka,muskelmassa, skelettett, hormoner, energiomsättning, sömn, humör och koncentrationsförmåga. Inte minst tack vare att vi har kul och mår bra tillsammans med andra på träningen.

Ja, vi är helt enkelt skapta för rörelse.

Visa hänsyn och anta utmaningarna

Med ålder kommer oftast fler saker att ta hänsyn till. Kroppen har sin livshistoria och förtjänar respekt. Men det är inte detsamma som att all träning ska vara försiktig. Bra träning bygger på både hänsyn och utmaning. Vi får helt enkelt träna smartare ju äldre vi blir. Ofta kan man behöva ta mer hänsyn till lederna samtidigt som musklerna ska utmanas för att bli starkare. Likaså när vi tränar kondition, rörlighet och balans så behöver vi utmana och ta hänsyn på samma gång för att träningen ska bli både effektiv och skonsam.

Aldrig för sent

Kom ihåg, det är aldrig för sent. Träning fungerar i alla åldrar. Så länge vi lever kan vi träna, bygga upp och förbättra våra funktioner och vår kapacitet. Träning kan till och med vara extra tacksamt när vi är äldre. Marginalerna minskar med åren och träning ger oss möjlighet att fortsätta vara aktiva på det sätt vi önskar. Lite träning kan göra stor skillnad. Inte minst tack vare att vi har kul och mår bra tillsammans med andra på träningen.

Vi vill gärna inspirera dig och stöda dig för att uppnå dina mål!

Kom in och börja träna i en inspirerande omgivning och få nya sociala kontakter. Vi är alla här av samma orsak: TRÄNA, TRÄFFAS & TRIVAS! Vi sporrar varandra oberoende av ålder, kön och storlek.