Force Majeure - händelser vi inte kan påverka

Händelse såsom krig, naturkatastrofer, epidemi, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, beredskapsläge, undantagstillstånd, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Avancia/Ab Meklas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Avancia/Ab Meklas befrias från sina förpliktelser.