Nyckelgym

Att träna på nyckelgym innebär förtroende och ansvar! 

 
Nyckelgym är en förmån för PLUSmedlemmar som ingått ett 24 eller 12 månaders avtal eller Terminskort för studerande och har fyllt 16 år. Detta innebär att du utan extra kostnad får tillträde till gymmet före och efter ordinarie öppettid (bemannad tid). 
 
I samband med att du blir nyckelgymskund godkänner du regler och föreskrifter genom att underteckna nyckelgymsavtalet. 

REGLER 

  • I samband med att avtalet undertecknas fotograferar vi dig för att bilden skall kunna användas för identifiering av tränande via lokalernas övervakningskameror. 
  • Det är viktigt att du alltid har uppdaterad adress, e-post och telefonnummer. 
  • För din egen och andras trygghet bör du bekanta dig med lokalernas utrymningsvägar. 
  • Under obemannad tid har du inte rätt att beträda andra utrymmen än gym, omklädningsrum och sanitetsutrymmen. 
  • Kontrollera alltid att ytterdörren är låst vid såväl inpassering som utgång. 
  • Du måste ensam passera ytterdörren vid inpassering, och får under inga omständigheter släppa in andra personer, ej heller andra plusmedlemmar (som t.ex. säger att kortet inte fungerar eller har tappat sitt kort), barn eller andra anhöriga. Ifall nyckelkortet inte fungerar hänvisas du till receptionen vid bemannad öppettid. Vi debiterar 50 € som avgift om du släpper in annan person samt övriga åtgärder du kan läsa mer om längre ner i fältet!
  • Städning och service kan förekomma under obemannade tider, varvid även sanitetsutrymmen stundtals kan stängas. Vi ber dig vänligen ta hänsyn till att denna personal ges det utrymme deras uppgifter kräver. 
  • Iaktta god ordning och visa hänsyn mot andra tränande. Hantera träningsredskapen varsamt, som om de vore dina egna, samt återlämna dem på respektive plats efter användning. 
  • I god tid innan stängning bör du lämna lokalerna. Den som dröjer sig kvar efter tillåten träningstid och utlöser larm ansvarar för eventuella kostnader för t.ex. utryckning, bevakningsföretag eller polis. 

Följ alltid givna föreskrifter. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till indraget nyckelkort eller medlemskap på viss tid, eller i allvarligare fall, permanent. Skadegörelse, stölder och andra eventuella brott polisanmäls och för skada kommer vi att utkräva ersättning. Släpper du in annan person på nyckelgym kommer vi även att debitera dig minst 50 €.

Avancia förbehåller sig rätten att när som helst ändra öppettiderna. Tillträde kan begränsas t ex vid reparationer, service och större helger, eller p.g.a. svåra snöförhållanden. Avancia äger också rätt att utan särskilda skäl inskränka eller helt avbryta tjänsten. Observera att lokalerna är kameraövervakade dygnet runt och under stängningstid är lokalerna dessutom larmade. 
 
FRÅGOR OCH SVAR