Företagsfriskvård

En frisk personal är lönsam, så allt fler arbetasgivare väljer att uppmuntra sina arbetstagare till en bättre hälsa genom träning. Det är en lönande investering i den egna verksamheten. 

Företagets nytta är bl.a.

 • mindre frånvaro

 • högre effektivitet

 • ökad kvalitet
 • ökad kvantitet
 • mindre rehabilitering
 • lägre kostnader
 • motiverad personal

Medarbetarnas nytta är minskad risk för

 • stress
 • depression
 • övervikt
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • dåligt immunförsvar

Med en piggare och friskare personal ökar trivseln och lönsamheten hand i hand.

Förebygg skador och dålig hälsa med ett träningsavtal på Avancia. Dina arbetstagare kommer att ha tillgång till alla aktiviteter såsom styrketräning i gymmet, konditionsträning och gruppträning.

Arbetsgivaren har rätt att subventionera träning för 400 €/år skattefritt per anställd.

Förutom Friskvård.ax och ÅHS Friskvård tar vi även emot finska Smartum kuponger, Epassi och Eazybreak 

Företagsträning i grupp

Kontakta vänligen receptionen för närmare information.

Skatteförvaltningen