Frågor & Svar om nyckelgym

Vad händer om PLUSmedlem släpper in annan PLUSmedlem, medlem eller andra personer på obemannade tider?

  • Plusmedlemmen förlorar rättigheten att använda sig av nyckelgymskonceptet. Efter 5 månader får PLUSmedlem ett nytt försök, andra gången permanent avstängning från nyckelgymskonceptet.

Vad händer om PLUSmedlem inte hinner ut ur lokalen på anvisad stängningstid?

  • Plusmedlem måste förbereda sig att ha minst 5-10 minuters spelrum, ca. 5 minuter innan stängningstid går ett förlarm och exakt på angiven stängning slår larmet igång.

  • Om larmet utlöses på grund av plusmedlem eller att PLUSmedlemmen inte är ute på angiven tid förloras rättigheten att använda sig av de obemannade tiderna och nyckelgymskonceptet. Efter 5 månader tillåts ett nytt försök, andra gången larmet går eller att PLUSmedlemmen ej är ute på angiven stängningstid är det permanent avstängning från nyckelgymskonceptet.

  • Kostnaden för utryckning betalar PLUSmedlemmen som orsakat problemet.

Vad händer om PLUSmedlem medvetet skadar någon, skadar gymutrustning eller lokaliteter, gäller likväl ute som inne?

  • PLUSmedlemmen blir avstängd helt och hållet från Avancia i minst 2 år eller i grova fall på livstid.

Vad händer om PLUSmedlem ertappas med alkohol eller droger?

  • PLUSmedlemmen blir avstängd på livstid.

Vad gör man med nyckelkortet då PLUSmedlemsskapet avslutats eller ej är i kraft?

  • Det svarta nyckelgymskortet som är till låns måste lämnas in direkt då ett PLUSmedlemsskap avslutas. Man får direkt en påminnelse via sms att kortet skall återlämnas. Om kortet inte återlämnats inom 2 veckor skickas automatiskt en faktura på 15 €.

Vad gör jag om jag tappar bort mitt nyckelkort?

  • Meddela om det till receptionen så fort som möjligt för att ingen skall kunna missbruka eventuellt upphittat kort. För det borttappade nyckelgymskortet debiteras du 15 €.

Behöver jag logga ut när jag går från gymmet?

  • Nej, det behöver du inte. Se bara till att dörren är låst efter det att du har gått ut.