Att bedriva egen verksamhet

Det är inte tillåtet att bedriva egen verksamhet på Avancia. Alla som på ett eller annat vis förmedlar någon typ av träning, coachning eller liknande utan vår tillåtelse (hyresavtal) i våra lokaler stänger vi omedelbart av.