Träna med roddmaskin

Alla kan träna rodd!

Roddmaskinen ger komplett träning för hela kroppen. Du tränar kondition och styrka med samma redskap. Det är också positivt att det är mycket låg skaderisk då man sitter ner och det inte är några ryck och stötar.

Inled gärna med 5-10 minuters uppvärmning med ett lägre motstånd. Träna lätta och korta pass till en början och öka sen på successivt efter hand som styrkan ökar. Lyssna på din kropp - och kräv inte hjältedåd av den. Du kan gärna varva låg- och högintensiva träningspass varannan dag.